Warning: fopen(data/now_member_connect.php): failed to open stream: 허가 거부 in /free/home/captain/html/zb41/lib.php on line 1014

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/captain/html/zb41/lib.php on line 1015

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/captain/html/zb41/lib.php on line 1019

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/captain/html/zb41/lib.php on line 1020

Warning: fopen(data/now_connect.php): failed to open stream: 허가 거부 in /free/home/captain/html/zb41/lib.php on line 1014

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/captain/html/zb41/lib.php on line 1015

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/captain/html/zb41/lib.php on line 1019

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/captain/html/zb41/lib.php on line 1020


'다우렁'은 서로 상생하며 모두를 위한다라는 제주도 말입니다


1056  크크리   순임금이 좋은 사람은 아니었다고 생각된다 2017-05-19 72 13
1055  크크리   소금부족이 당료의 원인이다 2017-05-08 80 18
1054  크크리   알영과 황옥은 황룡국왕녀이다. 2017-04-30 93 16
1053  크크리   온조왕시기의 말갈과 낙랑 2017-04-28 77 14
1052  크크리   천무천황은 스스로 출신이 천하다고 강조했다 2017-04-28 79 18
1051  크크리   왜는 대륙 낙랑군 옆에 먼저 있었고 2017-04-28 75 14
1050  크크리   태조왕 시기의 고구려 영역 2017-04-26 83 15
1049  크크리   고루태자 [1] 2017-04-26 77 15
1048  크크리   낙랑은 3곳, 신라의 건국 연도 2017-04-26 75 17
1047  크크리   탈해가 신라에 왔을 때는 7살이었다 2017-04-25 80 14
1046  크크리   대보는 태보의 오기 2017-04-24 72 12
1045  크크리   형혹수심, 도절의 망명 2017-04-24 73 12
1044  크크리   책소개 - 다시 국가를 생각하다 2017-04-22 88 15
1043  크크리   화랑세기잔본의 번역본 [1] 2017-04-20 92 14
1042  크크리   김정은의 운명 2017-04-17 85 17
1041  크크리   ㅈㅁㅈ이 출마했다면 2017-04-17 85 18
1040  크크리   김씨의 시조가 헌원이란 말은 거짓이라 생각한다 2017-04-16 82 19
1039  크크리   배장공을 읽어보니 2017-04-16 78 17
1038  크크리   소서노의 생몰년 2017-04-07 93 14
1037  소벌가리   도메인 연장 2017-03-31 89 21

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[53] [다음 10개]
 

Copyright 1999-2017 Zeroboard / skin by mnetv.com